Onze hoofdlocatie:
Sporthal Donderberg
Donderbergweg 36
6043 JH Roermond

0475 322 577

Nieuws:

Clubkampioenschappen

Verslag(pdf)..


Clubactiviteit Zaterdag 11 juli 2015

Clubactiviteit(pdf)..


Kijk ook op facebook

Contributie

De tarieven voor de trainingen bij Olympia zijn afhankelijk van het aantal uren training per week. Eén trainingsseizoen duurt 10 maanden. Het inschrijfgeld bedraagt €15,00 en wordt automatisch geďncasseerd.

Aantal uren/weekBedrag/kwartaal
1 uur€45,00
2 uur€60,00
3 uur€75,00
4 uur€90,00
5 uur€105,00
6 uur€120,00
Freerunning€60,00

Alle genoemde bedragen zijn per kwartaal. Deze worden in de eerste week van het nieuwe kwartaal afgeschreven.
Indien tijdens een kwartaal wordt ingeschreven, worden de gemiste weken verrekend met het kwartaalbedrag. Er vindt geen restitutie plaats.

De bedragen genoemd in de staffel zijn inclusief:

De bedragen genoemd in de staffel zijn exclusief:

Indien er vragen zijn over de contributie, machtigingsproblemen, of daarmee gerelateerde zaken, neemt u contact op met onze penningmeester via penningmeester.
Een lid wordt de toegang tot de training geweigerd indien niet binnen 4 weken na de vervaldatum van de contributie betaald is.

Subsidiemogelijkheden

Is de contributie voor u te hoog of vormt deze anderszins een belemmering, kijk voor meer informatie over eventuele subsidiemogelijkheden op www.roermond.nl.

Uitschrijven

Opzegging kan alleen voorafgaande aan een kwartaal middels het uitschrijfformulier(pdf).

De lessen

Alle lessen vinden plaats in Sporthal Donderberg aan de Donderbergweg in Roermond (tegenover het winkelcentrum). Deze sporthal is zo groot dat er verschillende groepen tegelijk bezig kunnen zijn.

Recreatie Lesrooster

Dag/groep Tijdstip Hoofdtrain(st)er Train(st)ers+assistenten
Maandag


jongensrecreatie 17:30-18:30 uur Tom T Tom B
jongensrecreatie 18:30-19:30 uur Tom T Tom B
freerunning 18:30-19:30 uur Sven

Woensdag


meisjesrecreatie 1 6-9 jaar 16:00-17.00 uur Angelique Amber
meisjesrecreatie 2 9+ 17:00-18.00 uur Angelique Amber

Zaterdag

peuter/kleutergym 3/4 jaar 09:00-10:00 uur Angelique Katja
kleutergym 4/5 jaar 10:00-11:00 uur Angelique Katja

recreatie 6-9 jaar 11:00-12:00 uur Jeanine
meisjesrecreatie 3 9+ 12:00-13:00 uur Jeanine
talent turnen 13:00-14:00 uur Jeanine Angelique

freerunning 12:00-13:00 uur Sven Giorgio
freerunning 13:00-14:00 uur Sven Koen

Wedstrijd Lesrooster

Dag/groep Tijdstip Hoofdtrain(st)er Train(st)ers+assistenten
Dinsdag


selectiemeisjes 17:00-20:00 uur Armand Hilde
selectiejongens 17:00-20:00 uur Guus Rob
Donderdag


selectiejongens 17:00-20:00 uur Guus Rob

Zaterdag


selectie 09:00-12:00 uur Hannah Chaline, Jeanine (10.00 -11.00) en Liz

Lid worden

Proeflessen

Voordat je lid wordt bij GV Olympia, mag je 2 gratis proeflessen gebruiken om te kijken of je de lessen leuk vindt. Bij de 3e les is het verplicht om je ingevulde inschrijfformulier in te leveren bij de trainer.

Inschrijven

Inschrijven kan door het onderstaande inschrijfformulier te downloaden of dit aan de trainer te vragen en het ingevulde formulier bij de trainer in te leveren.
Inschrijfformulier(pdf)

Stuur ons een bericht...

Voor informatie over het beleid, nieuwe ontwikkelingen, interesse in een vrijwilligersfunctie of sponsoring, neem dan contact op met de voorzitter.

Voor alle algemene informatie over GV Olympia, verslagen en andere nieuwtjes, neem dan contact op met onze secretaris.

Voor alle financiële zaken neem je contact op met onze penningmeester.

GV Olympia is gebaat bij een goede verzorging van alle gegevens van onze leden om op een optimale manier informatie te kunnen verstrekken. Naast het doorgeven van je (gewijzigde) gegevens kun je je alleen aan- of afmelden via de ledenadministratie.

Voor vragen m.b.t. apparaten (onderhoud, aanschaf) en opleidingen? Neem dan contact op met de technische commissie.

Wil je iets weten over de website of heb je een vraag of idee? Neem dan contact op met onze webmaster.